• Els treballs es realitzen amb cura i atenció, però, pot passar que material deteriorat es faci malbé al manipular, si així fos, videoconversion, no es fa responsable del mateix
  • Videoconversion es reserva el dret de rebutjar material que considerem inapropiat o inacceptable pel seu contingut o per la seva baixa qualitat.
  • Videoconversion no copiarà material protegit per Drets d’autor sense el degut permís per escrit dels propietaris.
  • Videoconversion no es responsabilitza de qualsevol incidència amb les cintes durant el transport de les mateixes.
  • El material inadequat o protegit, serà tornat SENSE COST per part nostra
  • Els preus estan subjectes a canvis sense previ avís
  • Transcorreguts 6 mesos els treballs no recollits pels clients, seran destruïts

Som conscients que el material que ens fan arribar els clients per convertir en un altre format, és material sensible i personal.

És per això que tenim una cura extrema en que el mateix sigui tractat amb molt de compte i de cap manera pugui ser utilitzat per a un altre fi que no sigui el acordat amb el client

El material digitalitzat roman en els nostres discs durs durant un termini màxim de 30 dies, com seguretat davant la possibilitat de pèrdua durant l’enviament a client, o com a back up, per si hi hagués hagut algun problema a solucionar a posteriori.

Als 30 dies i si el client no diu el contrari, els arxius s’esborren completament